شهرداری آستانه علوی
عنوان خبر : ادامه کاشت گلهای فصلی در سطح شهر آستانه
موضوع خبر : اخبار
تاریخ درج : ۱۳۹۸/۳/۲۳ ساعت : ۰۹:۴۰
ادامه کاشت گلهای فصلی در سطح شهر آستانه

کاشت انواع گلهای فصلی در سطح شهر ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آستانه:سید جلال یعقوبی  شهردار آستانه عنوان کرد: کاشت انواع گلهای فصلی از قبیل گل جعفری،اطلسی، پیچ امین الدوله ،مغربی،داودی و... در میادین ،پارکها و بلوارهای این شهر ادامه دارد و کلیه 60هزار گل تولید شده در گلخانه شهرداری آستانه تا پایان خرداد به سطح شهر انتقال داده میشود.

لینک خبر : https://www.astanehalavi.ir/news/86/اخبار/ادامه-کاشت-گلهای-فصلی-در-سطح-شهر-آستانه/