• رهبری و هدایت امور خدماتی شهری و فضای سبز در قالب وظایف محوله در قانون شهرداری ها.
  • ایجاد هماهنگی لازم ما بین فعالیت های خدمات شهری با دیگر حوزه های شهرداری در راستای افزایش کارائی و اثر بخشی انجام وظایف و حذف و کاهش دوباره کاری.
  • نظارت بر حسن تعامل حوزه های مربوط با سایر نهاده و ارگانهای دولتی و خصوصی ذیمدخل در ارائه وظایف محوله.
  • نظارت بر حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری بر اساس معیارها،ضوابط و استانداردهای موجود در شرایط خاص اقلیمی.
  • نظارت بر نحوه اداره و امور به کشتارگاه صنعتی و تدوین سیاست های مربوط در جهت ارتقا.
  • نظارت بر نحوه اداره امور مربوط به میادین میوه و تره بار و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط و سایر اختیارات تفویض شده.
  • ارزیابی و نظارت مستمر از مدیریت ها،واحدهاوحوزه های تحت سرپرستی.
  • سایر وظایف محوله و اختیارات تفویض شده ارجاع می گردد.
تاریخ انتشار : ۳ / ۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۶
سرپرست شهرداری آستانه علوی
سرپرست شهرداری آستانه
نام و نام خانوادگی ...
جستجو در سایت
آب و هوا
لطفاً صبر کنید ...
نظرسنجی

عملکرد شهرداری آستانه علوی را چگونه ارزیابی می کنید؟

اوقات شرعی
اوقات به افق
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
خبرنامه
حدیث
امام حسن (ع) : وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد.